Wat doe jij met je vakantiegeld?

Vakantiegeld wordt in de meeste gevallen in mei of juni overgemaakt. Grote kans dat je dus al een leuke meevaller op je bankrekening hebt gezien of deze maand gaat tegenkomen! Het vakantiegeld wordt het meest gebruikt voor de vakantie en om van te sparen. Dit beeld blijft stabiel door de jaren heen. Dat blijkt uit de meest recente Nibud Vakantiegeldenquête 2019


Hoe wordt vakantiegeld overgemaakt?

Het merendeel van de mensen (85 procent) krijgt het vakantiegeld in één keer uitbetaald in de maand mei of juni. 85 procent vindt dat goed zo. Dat is niet het geval bij de mensen die het vakantiegeld iedere maand uitgekeerd krijgen. Bijna twee derde van die groep (64 procent) zou het liever anders willen. De voorkeur gaat uit naar het liefst één keer per jaar (39 procent ). We hebben mensen die het vakantiegeld in één keer ontvangen, gevraagd of ze zouden willen dat hun werkgever meer geld inhoudt op hun salaris zodat ze meer vakantiegeld uitgekeerd krijgen. Slechts 5 procent van de mensen staat hier wel voor open. Bijna niemand van de werknemers wil dat hun werkgever meer geld inhoudt op het salaris zodat ze in mei/juni meer (vakantie)geld uitbetaald krijgen. Deze mensen geven vaak aan dat ze tevreden zijn met de huidige situatie (38 procent). Daarnaast zegt 33 procent het geld nodig te hebben om van rond te komen en 28 procent geeft aan dat ze zelf bij sparen. 67 procent van de mensen die het vakantiegeld jaarlijks ontvangt, ervaart het krijgen van vakantiegeld als een leuk extraatje. Mensen die het maandelijks krijgen, zien het vaker als vast inkomen.Waar geven mensen het vakantiegeld aan uit?

Het vakantiegeld wordt het meest gebruikt voor de vakantie en om van te sparen. Sinds 2015 is er wel een lichte toename in het gebruik van het vakantiegeld voor het aflossen van schulden of betalingsachterstanden. In 2015 was dit 12 procent tegen 18 procent dit jaar. Net als vorig jaar gebruikt 18 procent het vakantiegeld voor een grote aankoop. Respondenten met een inkomen beneden modaal gebruiken vakantiegeld vaker om schulden en betalingsachterstanden af te lossen en voor huishoudelijke uitgaven. Respondenten met een bovenmodaal inkomen gebruiken vakantiegeld vaker voor vakantie en voor het aanvullen van het spaargeld. Respondenten die hun vakantiegeld sparen, doen dit vooral voor onverwachte uitgaven (46 procent).

Wat doe jij met je vakantiegeld?
Meer nieuws? Volg ons op social media