Belangrijke wetswijzigingen voor HR

Begin dit jaar zijn er een aantal wijzigen doorgevoerd in de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid. Veel nieuwe wetgeving is nog in ontwikkeling, namelijk onder meer een wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) zal in 2019 nog door de Tweede en Eerste Kamer heen moeten. Maar er zijn ook al een aantal zaken die al wel doorgevoerd worden en belangrijk kunnen zijn. Het vakblad Rendement heeft ze keurig op een rijtje gezet:

 • Kraamverlof wordt geboorteverlof. Het geboorteverlof is een recht van werknemers van wie de partner bevalt en duurt maximaal eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. Gedurende deze verlofperiode is de werkgever verplicht het loon door te betalen;
 • Het adoptie- en pleegzorgverlof kan zes weken duren, in plaats van vier weken;
 • Alleen in de cao mag nog worden afgeweken van de verplichting voor werkgevers om voor elk gewerkt uur van een werknemer minimaal het wettelijk minimumloon te betalen;
 • Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen automatisch overdragen naar een andere pensioenuitvoerder. Mini-pensioenaanspraken (minder dan € 2 bruto per jaar) vervallen, al geldt voor een deel van die mini-pensioenen uitstel tot 1 juli 2019;
 • Personeelsvertegenwoordigingen krijgen meer rechten rondom het pensioen van personeel;
 • Werkgevers hoeven de zwangerschapsverklaring van werkneemsters niet meer te bewaren;
 • Familie van werknemers die overlijden of ernstig en blijvend letsel oplopen door een arbeidsongeval kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering voor affectieschade. Een werkgever loopt het risico hiervoor maximaal € 20.000 te moeten betalen;
 • Werken wordt lonender door wijzigingen in de inkomstenbelasting en heffingskortingen;
 • De bijtelling van 22% geldt ook voor elektrische auto’s met catalogusprijs boven de € 50.000;
 • De maximale looptijd van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers is niet langer acht jaar, maar vijf jaar. Wel geldt er voor sommige werknemers een overgangsrecht;
 • Verzamelwet SZW 2019 wijzigt de bedragen van het jeugd-LIV en de doelgroep van het LKV;
 • De maximale transitievergoeding stijgt van € 79.000 naar € 81.000;
 • Het wettelijk minimumloon stijgt van € 1.594,20 naar € 1.615,80;
 • De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar en vier maanden, de pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar.

Belangrijke wetswijzigingen voor HR
Meer nieuws? Volg ons op social media