Miljoenennota voor de werkgever

Prinsjesdag 2019, het ging veel over een baard. En over koopkracht voor consumenten en over heel veel andere zaken. Het is soms een doolhof om juist eruit te vissen wat interessant voor jou is en daarom heeft Arboned de belangrijke zaken voor de werkgever met betrekking tot de werknemers op een rijtje gezet.

  • Loondoorbetaling bij ziekte

Kleine ondernemers krijgen hulp bij de loondoorbetaling bij ziekte vanaf 2021. Zo krijgen MKB-bedrijven met maximaal 25 werknemers (fte) een financiƫle tegemoetkoming van de overheid, namelijk jaarlijks 450 miljoen euro verdeeld over al deze bedrijven in Nederland. Het medische advies van de bedrijfsarts wordt leidend en vanaf 2020 is er een nieuwe MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Hierin is de loondoorbetaling afgedekt en nemen professionals een groot deel van de re-integratie- verplichtingen over van de werkgever. De verzekering is niet verplicht.

  • Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april volgend jaar kun je als ondernemer compensatie aanvragen voor de transitievergoeding, als je een werknemer ontslaat die meer dan twee jaar arbeidsongeschikt is. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Hiernaast start in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. In deze regeling is vastgelegd dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij (of de erfgenamen) moeten uitbetalen wegens beƫindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.

  • Investering Duurzame Inzetbaarheid

Vanaf 2020 moet er structureel 10 miljoen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van duurzame inzetbaarheid. Zo wordt het tijdelijk mogelijk om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot het pensioen eerder te laten stoppen.

Miljoenennota voor de werkgever
Meer nieuws? Volg ons op social media