5 mei feestdag of niet?

5 mei is aangewezen als nationale feestdag, maar werkgevers hebben geen verplichting werknemers vrij te geven op 5 mei, tenzij dit in de cao is geregeld. Als de werknemer vrijgesteld wordt van werk, dan zal het loon doorbetaald moeten worden. Verwarrend? Hier zetten we alle zaken op een rijtje voor je.
Je zou het misschien niet denken, maar er bestaan wettelijk gezien geen feestdagen. De overheid heeft dit niet zo bepaald. Echter, in de CAO’s of arbeidsovereenkomsten zijn hier wel afspraken over gemaakt en dus is het belangrijk om als werkgever goed naar de cao te kijken waar jouw personeel onder valt. Bovendien heeft het College voor de Rechten van de Mens) bepaald dat deeltijders naar verhouding evenveel vrije uren moeten krijgen als voltijders. Het is dus belangrijk te kijken naar de feestdagen, die niet altijd op een dag vallen waarop de deeltijder aan het werk is.

  • Als werkgever moet je loon betalen over de erkende feestdagen. Eigenlijk mag je voor een feestdag ook geen vakantiedag in rekening brengen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in de cao of de arbeidsvoorwaarden. Het is niet verplicht om werknemers toeslag op loon te geven als zij op feestdagen werken. Let echter wel op de cao, want in de meeste cao’s staat dat als werknemers een volgens de cao verplichte vrije dag moeten werken, zij wel degelijk recht hebben op toeslagen of op compensatie in tijd.
  • Vooraf kun je dagen aanwijzen waarop werknemers verplicht een vakantiedag moeten opnemen. Dit moet echter wel in arbeidsovereenkomst of cao terugkomen. Deze verplichte vrije dag wordt dan in mindering gebracht op het vakantiedagensaldo van de werknemer.
  • Als werkgever ben je verplicht werknemers uit te betalen indien je een dag aanwijst waarop alle werknemers verplicht vrij zijn. Het is niet toegestaan om een verplichte vrije dag op te leggen, waarover geen loon wordt door betaald. Tenzij de werknemer daarmee akkoord gaat.

Uiteraard zijn er nog veel meer regels en uitzonderingen. Benieuwd wat die uitzonderingen zijn als werkgever of wil je gewoon meer informatie over wetgeving rondom uitzendkrachten, detachering of als vaste werknemer, neem dan contact met ons op.

5 mei feestdag of niet?
Meer nieuws? Volg ons op social media