Koningsdag

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix ontvangen volgens de Grondwet een uitkering. Andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van de Staat. Die uitkering volgt de cao die ambtenaren ook hebben. De Koning, koningin en prinses zijn zogenoemde ‘trendvolgers’. Dat houdt in dat hun salarissen (uitkeringen) de ambtenarensalarissen volgen. Krijgen ambtenaren er geld bij, dan geldt dat ook voor de trendvolgers. Blijven ambtenaren echter op de nullijn zitten, dan geldt dat ook voor de Koning.
De primaire taak van de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) is de ondersteuning van de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix en overige leden van het Koninklijk Huis bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken bijna 300 medewerkers.

Voor deze medewerkers geldt de cao Het Rijk. Hieruit blijkt dat de medewerkers recht hebben op 144 vakantie-uren per jaar, dat zij kunnen invullen vanuit een IKB-budget. De koning is echter altijd aan het werk, tenzij hij in zijn eigen verblijf is. Weliswaar gaan de koning en zijn familie wel eens op vakantie, maar de koning is altijd in functie en is als persoonlijk onlosmakelijk verbonden met het ambt dat hij bekleedt.

Uiteraard heeft hij ook met Koningsdag geen vrije dag. Kortom, je moet je misschien wel afvragen of het wel zo’n leuk beroep is. Zie jij meer zitten in een beroep waar je wel gewoon vakantiedagen kunt opnemen? Kijk dan op onze vacaturepagina.